Nasza oferta obejmuje profesjonalną i rzetelną pomoc prawną. Oferta skierowana jest do Klientów indywidulanych, jak i przedsiębiorców.
Wszelkie informacje ujawnione radcy prawnemu objęte są tajemnicą zawodową. Klienci są na bieżąco informowani o stanie swoich spraw.
Radcowie prawni posiadają konta w portalu informacyjnym sądów…

Czytaj więcej

kancelaria radców prawnych

ALEKSANDRA DYSZPIT

Radca prawny
Aleksandra Dyszpit

W dniu 20 kwietnia 2009 r. ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. Bezpośrednio po studiach odbyła aplikację radcowską, po zakończeniu której uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego i w 2013 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem Kt 3132.

Już w okresie studiów pracowała w sekcji prawa cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej Koło Naukowe WPIA UŚL, odbyła praktyki zawodowe, a w 2007 r. podjęła pracę w Kancelarii Radcy Prawnego (gdzie zajmowała się obsługą przedsiębiorców, w tym jednej z największych spółek energetycznych w kraju oraz obsługą klientów indywidualnych), co pozwoliło na zdobycie doświadczenia zawodowego. Pracuje też w jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostce organizacyjnej Gminy Sosnowiec. Na bieżąco bierze udział w szkoleniach zawodowych.

Prywatnie miłośniczka sportu, dobrej książki i mama trójki dzieci.

 §

RADOSŁAW DYSZPIT

Radca prawny
Radosław Dyszpit

W czerwcu 2009 r. ukończył studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. Bezpośrednio po studiach odbył aplikację radcowską, po zakończeniu, której uzyskał pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego i w 2013 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem Kt 3131.

Swoje pierwsze kroki w praktycznym stosowaniu prawa rozpoczął w okresie studiów kiedy to pracował w Studenckiej Poradni Prawnej Koło Naukowe WPIA UŚL. W toku studiów odbył także praktyki zawodowe, a od 2009 r. pracował w Kancelarii Radcy Prawnego, gdzie zajmował się obsługą prawną jednej z największych spółek energetycznych w kraju oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wszystko to, pozwoliło mu na zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego do rzetelnego i fachowego wykonywania zawodu radcy prawnego.

Od czerwca 2015 r. do czerwca 2016 r. był członkiem Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Sosnowcu (obecnie Sosnowieckie Wodociągi S.A.), następnie od czerwca 2016 roku do dnia dzisiejszego jest przewodniczącym Rady Nadzorczej klubu piłkarskiego Zagłębie S.A. (Zagłębie Sosnowiec).

Wielki miłośnik dalekowschodnich sztuk walki (posiadacz 1 kup Taekwon-do ITF oraz licencji sędziego punktowego przy Polskim Związku Taekwon-do) dodatkowo od wielu lat z zainteresowaniem śledzi rozwój sportu elektronicznego (e-sportu) na świecie i w Polsce. Prywatnie mąż i tata trójki dzieci.

§

nasza oferta

Solidna wiedza teoretyczna, jak i przygotowanie praktyczne radców prawnych Aleksandry i Radosława Dyszpit, w tym już zdobyte doświadczenie zawodowe, pozwolą na udzielenie Państwu profesjonalnej pomocy prawnej. Z kolei elastyczność i indywidualne podejście do klienta pozwolą na współpracę zgodną z Państwa oczekiwaniami.

Niezwykle ważna jest dla nich należyta komunikacja z klientem, w tym bieżące informowanie o przebiegu sprawy, a także budowa relacji opartej na wzajemnym zaufaniu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wykształcenie oraz zakres uprawnień radcy prawnego i adwokata jest tożsamy. Zarówno radca prawny, jak i adwokat może udzielać pomocy prawnej w tym reprezentować klientów przed sądami i organami. Dodatkowo zarówno radca prawny, jak i adwokat to zawody zaufania publicznego.

 

Oferta obejmuje profesjonalną, rzetelną pomoc prawną, polegającą na:

 • udzielaniu porad i konsultacji prawnych
 • sporządzaniu opinii prawnych
 • sporządzaniu umów
 • sporządzaniu pism pozasądowych, w tym wezwań do zapłaty, ugód, porozumień
 • sporządzaniu pism procesowych, w tym pozwów, apelacji, zażaleń, skarg, pism przygotowawczych
 • sporządzaniu odwołań od decyzji
 • sporządzaniu pism w postępowaniu egzekucyjnym, w tym wniosków o wszczęcie egzekucji
 • występowaniu w charakterze pełnomocnika w szczególności na obszarze Sosnowca oraz miast ościennych, w tym Będzina, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Katowic, Mysłowic przed:
 • urzędami (urzędy miast i gmin),
 • sądami (sąd rejonowy, sąd okręgowy, sąd apelacyjny, Sąd Najwyższy, wojewódzki sąd administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny),
 • Trybunałem Konstytucyjnym
 • organami egzekucyjnymi (komornikami i innymi)

Ofertą objęte są następujące dziedziny prawa:

 • postępowanie cywilne, w tym elektroniczne postępowanie upominawcze
 • prawo pracy (np. rozwiązanie umowy o pracę, zwolnienie z pracy, nadgodziny, odprawy, kary porządkowe)
 • prawo cywilne, w tym:
 • prawo spadkowe (np. dziedziczenie, zachowek, dział spadku, testament)
 • prawo zobowiązań (np. windykacja należności – sprawy o zapłatę, niewykonanie, nienależyte wykonanie umów)
 • prawo rzeczowe (np. sprawy związane z nieruchomościami, własność, użytkowanie wieczyste, służebności, zasiedzenie)
 • prawo rodzinne (np. rozwód, separacja, alimenty)
 • prawo i postępowanie administracyjne
 • prawo budowlane i procesy budowlane w tym spory na linii inwestor-wykonawca-podwykonawca

 

Oferta skierowana jest do Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Wszelkie informacje ujawnione radcy prawnemu objęte są tajemnicą zawodową. Klienci są na bieżąco informowani o stanie swoich spraw. Radcowie prawni posiadają konta w portalu informacyjnym sądów, co umożliwia dodatkowy dostęp do prowadzonych w sądzie spraw.

wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie i uzależnione jest od rodzaju oczekiwanej pomocy prawnej, rodzaju i zawiłości sprawy, obszerności materiału podlegającego analizie, nakładu pracy, oczekiwanego terminu załatwienia sprawy, a w sprawach majątkowych wartości przedmiotu sprawy.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej, a analiza sprawy niezbędna do oszacowania kosztów udzielanej pomocy prawnej jest bezpłatna.

Kancelaria zachęca do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego celem ustalenia kwoty wynagrodzenia. Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw. Opłaty i wydatki w prowadzonej sprawie, w tym np. opłaty sądowe, opłaty skarbowe ponoszone są przez Klienta bezpośrednio na rachunki bankowe lub w kasach odpowiednich podmiotów.

kontakt

Kancelaria zachęca do kontaktu:

Telefonicznego:

Radca prawny Aleksandra Dyszpit: 508 311 495
Radca prawny Radosław Dyszpit: 509 296 266

Mailowego:

Aleksandra Dyszpit: a.dyszpit@ardkancelaria.pl
Radosław Dyszpit: r.dyszpit@ardkancelaria.pl

W biurze Kancelarii:

41-200 Sosnowiec
ul. Partyzantów 9

 godziny otwarcia

W każdym dogodnym dla Państwa terminie po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym uzgodnieniu.

Przed biurem Kancelarii znajduje się wygodny parking do Państwa dyspozycji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, iż przetwarzamy przekazane przez Pana/ Panią dane osobowe.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i uzyskania pomocy prawnej.

Administratorami danych osobowych są: Aleksandra Dyszpit i Radosław Dyszpit (nr telefonów, adres i adresy e-mail zostały podane powyżej)

Cele i podstawy przetwarzania: w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług z zakresu pomocy prawnej oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pana/Pani dane osobowe wynikające z zawarcia umowy świadczenia usług z zakresu pomocy prawnej przetwarzamy przez okres wynoszący o 1 rok więcej niż termin przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy świadczenia usług z zakresu pomocy prawnej w ciągu 6 miesięcy od daty wyrażenia zainteresowania przez Pana/ Panią naszą ofertą, Pana/Pani dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PRZEZ FORMULARZ

Tagi

kancelaria prawna sosnowiec, radca prawny sosnowiec, prawnik sosnowiec, adwokat sosnowiec, kancelaria adwokacka sosnowiec, kancelaria radców prawnych sosnowiec, kancelaria prawnicza sosnowiec, dobry adwokat sosnowiec, dobry prawnik sosnowiec, lawyer sosnowiec, lawyer katowice