Obowiązek zakrywania ust i nosa w związku z covid

Aleksandra Dyszpit


Stosownie do treści §18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: „Od dnia 16 kwietnia 2020r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.”

Z treści cytowanego przepisu nie wynika jakoby obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczył jedynie przebywania w przestrzeni publicznej. Nakaz ten obowiązuje bowiem poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu, a więc przy każdorazowym opuszczeniu miejsca zamieszkania lub stałego pobytu należy zasłonić usta i nos, a odsłonić je można dopiero po powrocie.

Zakrywanie ust i nosa ma następować przy pomocy maski lub maseczki, ale też dopuszczalne jest użycie części odzieży.

Nakaz obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania.

r.pr. Aleksandra Dyszpit

podstawa prawna: §18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 10.04.2020 r., poz. 658