RODO – unijna regulacja dotycząca ochrony danych osobowych a ustawa o ochronie danych osobowych

Aleksandra Dyszpit


RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1). RODO zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04 maja 2016 r., weszło w życie 24 maja 2016 r. (dwudziestego dnia po publikacji) i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r., a więc podmioty zobowiązane do stosowania RODO otrzymały dwa lata na dostosowanie się do jego wymogów.

RODO jest bezpośrednio stosowane i nie wymaga implementacji. Uzupełnieniem RODO będzie ustawa o ochronie danych osobowych, której projekt wpłynął do Sejmu RP 05 kwietnia 2018 (druk nr 2410). W dniu 11 kwietnia 2018 r. projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania.

Ustawa o ochronie danych osobowych, jaka ma zostać uchwalona przez polskiego ustawodawcę będzie obowiązywała obok RODO i ma służyć jego stosowaniu. Zgodnie z brzmieniem art. 168 i 169 projektu ustawy, ma ona wejść w życie w dniu 25 maja 2018 r., a jednocześnie straci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

r. pr. Aleksandra Dyszpit

 

(stan prawny na dzień: 19 kwietnia 2018 r.)

 

Podstawa prawna:

Art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych, druk nr 2410